Category Archives: Opinions

Pechtold, Wilders en de Russen

Toen ik nog bij mijn ouders woonde, luisterden we tijdens de lunch op zaterdag vaak naar Radio 1. Meestal werd net Kamerbreed uitgezonden. Dit programma ging eind vorig jaar ter ziele, maar elders binnen en buiten ons parlement floreert helaas nog steeds een stompzinnig en kortzichtig soort onoprechtheid.

Een van de meest recente voorbeelden is de aanvaring tussen Pechtold (D’66) en Wilders (PVV) over een uitspraak van de eerstgenoemde uit februari van dit jaar, gedaan in de context van de affaire-Zijlstra. Pechtold aldaar: Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet.

Voor wat het waard is, lever ik nu enig commentaar.

Continue reading

Saved by a pipe smoking penguin

In the late 1990s I used Linux for the first time. Back then, Slackware was one of a limited number of distributions on the market. Installation took very long and failed repeatedly. Partly this was due to my slow and unreliable internet connection, but my inexperience and incompetence were likely at least as detrimental to my progress. From what I remember I managed to set up X11 with the aid of a configuration script that asked me many questions to which I guessed most answers. I also found out how to make Linux talk to my external dial-up modem. No longer chained by evil Microsoft, I was very proud of myself.

Continue reading

Laatste-wil-pil

Gisterenavond las ik op NU.nl en de website van dagblad Trouw dat het voor senioren mogelijk moet worden een eind aan hun leven te maken door inname van een “laatste-wil-pil”. Aldus is althans het streven van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en de Coöperatie Laatste Wil, die hiervoor steun vinden bij Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66). Zij schrijft momenteel aan een wetsvoorstel van dergelijke strekking. De doelgroep bestaat nadrukkelijk uit ouderen die volgens de huidige euthanasiewet niet in aanmerking komen voor hulp bij zelfdoding, maar wel hun leven willen beëindigen omdat “ze er zelf helemaal klaar mee zijn en er echt niets meer van kunnen verwachten.”

Continue reading

Troy Davis and the censorship of doubt

Troy Davis

Since September I have been a member of a well-known internet forum on science, mathematics and engineering. Overall, this was an enjoyable and stimulating experience. At some point I made it to “science adviser”, which I believe is a term forum staff reserves for members that display a better than average understanding of the topic at hand in technical discussions. Unfortunately, not much later something unpleasant happened.

Continue reading