Category Archives: Dutch

Laatste-wil-pil

Gisterenavond las ik op NU.nl en de website van dagblad Trouw dat het voor senioren mogelijk moet worden een eind aan hun leven te maken door inname van een “laatste-wil-pil”. Aldus is althans het streven van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en de Coöperatie Laatste Wil, die hiervoor steun vinden bij Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66). Zij schrijft momenteel aan een wetsvoorstel van dergelijke strekking. De doelgroep bestaat nadrukkelijk uit ouderen die volgens de huidige euthanasiewet niet in aanmerking komen voor hulp bij zelfdoding, maar wel hun leven willen beëindigen omdat “ze er zelf helemaal klaar mee zijn en er echt niets meer van kunnen verwachten.”

Continue reading